Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Acordar
acordar
Flexió verbal »
(Format sobre corda.)
  1. v. tr. ant. Nugar, lligar.
acordar
Flexió verbal »
(Del llatí accŏrdāre, de cor, cordis, cor.)
  1. v. tr. Aplegar a coincidir diverses parts o persones en un pensament, un sentir o una acció: Tots acordaren acceptar i seguir unes regles ortogràfiques. La família acordà no parlar més deixe tema.
  2. Prendre un acort o decisió, per majoria de vots, per unanimitat o aclamació, un organisme o institució: Les Corts Valencianes acordaren commemorar el 25 dabril.
  3. Determinar-se i decidir-se una sola persona o un colectiu a fer una cosa: Acordí acabar la tesis.
  4. Mús. Dispondre o afinar els instruments musicals o les veus de manera que sonen harmònicament.
  5. Pint. Dispondre de manera harmoniosa els colors dun dibuix o pintura.
  6. ant. Concedir.
  7. ant. Consentir.
  8. ant. Contractar.
observacions/documentació: La o, a lo llarc de la conjugació, quan és tònica és oberta i quan és àtona tancada.
Buscar Acordar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.