Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a pam.

pam
loc. Pim, pam, pum, locució onomatopèyica imitant una série de colps o sorolls.
pam, -ms
(Del llatí palmu, mat. sign.)
s. m. Distància compresa entre la punta del dit gros i la del gorrí, tenint la mà oberta i els dits estesos. / Mida de llongitut equivalent aproximadament a la distància compresa entre la punta del dit gros i la del gorrí, tenint la mà oberta i els dits estesos. / Pam ordinari, equivalia a 0,2265 metros. // S’utilisa la paraula pam per a valorar desorbitadament la mida d’una cosa: Tindre un pam de nassos. En un pam de llengua fòra. // Pam i chulla, joc infantil en el qual uns jugadors s’assenten en terra en els peus un damunt de l’atre, i els atres jugadors els han de botar sense tocar sos peus en els dels atres si no volen perdre. // Pam a pam, loc. En molta dificultat o lentitut.