Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Desert.

desert, -ta, -ts, -tes
(Del llatí desertus, mat. sign.)
adj. m. Deixat, abandonat per una persona o cosa que podria ajudar, protegir, animar, etc.: Desert de l’amor dels amics i de la muller. // Subasta o concurs en el quals no es presentaningun postor o concursant. // Premi que no s’adjudica per no haver-se presentat ningun aspirant. // Deshabitat, per a on no es veu cap de transeünt. // s. m. Lloc inhabitat, especialment inhabitable per la seua carència d’aigua i de vegetació. // Acceptar en desert, loc. ant. Acceptar sense restriccions. // Predicar en el desert, loc. Amonestar o aconsellar a qui no vol seguir consells ni obedir amonestacions, lo que supon parlar sense eficàcia.
Imàgens
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.