Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tolls
toll, -lls
(D’ètim incert, possiblement del cèltic tullos, clot, forat.)
  1. s. m. Part fonda dun riu a on laigua poc de moviment.
  2. Clot o llaugera depressió en terra a on sacumula aigua quan plou.
  3. Clot en cantitat considerable daigua, format de manera natural o artificial.
  4. Depòsit daigua fet de parets dobra per a llavar la roba, safareig, llavador.
  5. Toll daigua, massa daigua.
  6. Multitut de coses: Tens un toll de llibres damunt de la taula.
  7. En tot te fiques, inclús en els tolls, loc. Ficar-se en assunts dels atres.
Imàgens
Buscar tolls en: