Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: suar
suar
Flexió verbal »
(Del llatí sūdāre, mat. sign.)
  1. v. intr. Expulsar la suor.
  2. Destilar, sumar un líquit per les parets del recipient que el conté.
  3. Treballar molt durament física o moralment.
  4. tr. fig. Conseguir alguna cosa en molt desforç: He suat el pa que em menge.
  5. Suar la gota gorda, loc. Suar molt.
  6. Suar sanc, loc. Fer un esforç molt gran.
  7. Suar com un porc, com un carreter, com un cavall... loc. Suar molt.
  8. Suar el nas, loc. Indica gran esforç i treball: Si vol acabar hui la faena li haurà de suar el nas.
ref. Bona excusa té el malalt: que pixa al llit i diu que sua. Suat o cansat, no estigues a l’aire parat.
Buscar suar en: