Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mantells
mantell, -lls
(Del llatí mantĕllu, mat. sign.)
  1. s. m. Vestidura pareguda a una capa, oberta per davant, sense mànegues, i que tapa tota lesquena des dels muscles fins als peus.
  2. ant. Escut defensiu.
  3. ant. Tauler gros, reforçat per una làmina metàlica, que portaven els soldats per a cobrir-se del fòc enemic.
  4. local. Peix paregut a la rajada pero en dos ales grosses.
  5. Planta de lespècie Lotus Dorycnium.
ref. Quan te posen l’anell prepara el mantell.
Buscar mantells en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: mantel.