Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: coma
coma, -mes
(Del gàlic cŭmba, vall.)
  1. s. f. dialect. Espècie de vall o depressió plana entre montanyes.
coma, -mes
(Del llatí cōmma, mat. sign.)
  1. s. f. Signe ortogràfic de puntuació (,) que servix per a indicar una separació entre diverses parts duna frase. En aritmètica servix per a separar els decimals.
  2. No llevar ni una coma: no llevar res dun escrit, parlament, etc.
  3. Mús. Interval musical molt chicotet, que equival a la quinta part dun to.
coma
(Del grec κῶμα, mat. sign.)
    1. s. m. Estat patològic en el que es pert la consciència, la sensibilitat i la capacitat motora voluntària a causa duna malaltia, ferida, colp etc., i del qual és molt difícil recuperar-se.
    2. En coma o en estat de coma, loc. En est estat.
Buscar coma en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cotna, conna, cona i connat.