Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: voluntària
voluntari, -ia, -is, -ies
(Del llatí volŭntarĭus, mat. sign.)
  1. adj. m. Se diu de lacte que es fa per voluntat, no per obligació, necessitat o imposició.
  2. ant. Que inclinació a impondre la pròpia voluntat.
  3. s. m. Persona que realisa una activitat o treball per voluntat pròpia, especialment qui és soldat per sa pròpia voluntat.
Buscar voluntària en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.