Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ciment
ciment, -ts
  1. s. m. Garlopa dels boters per a planejar les dogues.
  2. Mig ciment, ferramenta més chicoteta que lanterior i que servix per a escomençar a rebaixar les peces; també es denomina cimentet.
  3. Ferramenta de fuster per a fer galzes; és una espècie de garlopa estreta.
ciment, -ts
(Del llatí caemĕntu, mescla de pedra picada per a construccions.)
  1. s. m. Barreja dargila i pedra calcàrea, cuita i molta que barrejada en aigua sendurix i que sutilisa en la construcció.
  2. fig. i inus. Lo que unix en força.
  3. Composició química per a afinar lor de llei.
Buscar ciment en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: siment.