Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: andola
andola, -les
(D’orige incert.)
 1. s. f. Parage o lloc per a on se camina amunt i avall.
 2. Vida de malfaener.
 3. Córrer landola, loc. Anar per parages o llocs indeterminats amunt i avall.
 4. Anar a landola, loc. Anar dací cap allà de festa, chala o sense fer res de profit.
 5. ant. i dialect. Embotit fet en cones de cansalada i magre.
Buscar andola en:
 • andola coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de andolar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de andolar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: dolla, dolat i endolat.