Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: parages
parage, -es
(Derivat de parar.)
  1. s. m. Lloc poc concretat o indeterminat: El refugi estava en un parage boscós.
parage, -es
(Derivat de par, igual, cf. el fr. ant. parage i paratge, prov. i cat. paratge, it. paraggio.)
  1. s. m. ant. Ascendència, noblea de llinage.
Buscar parages en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.