Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Retornar
retornar
Flexió verbal »
(De tornar, en el prefix iteratiu re-.)
  1. v. intr. Tornar, regressar al lloc de partida, dorige o dinici.
  2. Recuperar lestat o forma que es tenia abans: Retornar en la vida.
  3. tr. Fer anar arrere.
  4. fig. Tornar a donar lestat o forma que es tenia abans.
  5. intr. ant. Transformar-se, tornar-se, passar de ser una cosa o duna manera a una atra.
  6. tr. Convertir en una atra; tornar.
  7. tr. Tornar ad algú una cosa que era seua.
  8. intr. Recobrar els sentits.
  9. tr. Fer que algú recobre els sentits o lenergia perduda.
Buscar Retornar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.