Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Fals
fals
  1. s. m. local. V. alfals. (De alfals per eliminació de lartícul aràbic al-.)
fals, -sa, -sos, -ses
(Del llatí falsum, mat. sign.)
  1. adj. m. Se diu de lo que no és cert o veritat, és un erro, un engany o una mentira.
  2. Se diu de lo que només una semblança real pero no ho és.
  3. Persona que enganya o no diu veritats.
  4. Sense exactitut o errat en la direcció.
  5. En fals, sense seguritat o fonament.
  6. Ser més fals que Judes, loc. Se diu quan se tracta duna persona molt falsa o hipòcrita.
fal, -ls
(Del llatí phallus, mat. sign.)
  1. s. m. Membre viril masculí.
Buscar Fals en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: fall i falç.