Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Doldre
doldre
Flexió verbal »
(Del llatí dolēre, mat. sign.)
  1. v. intr. Fer mal, produir dolor físic: Doldre lesquena, el cap, els muscles.
  2. Produir dolor anímic, pesar, penar: Me dolgué que em parlares deixa manera tan agra.
  3. refl. Sentir dolor físic: No em toques la ferida que encara em dol.
  4. refl. Sentir dolor anímic, aflicció, pena, pesar: Se dol per no haver fet res per a que sa filla no se nanara.
  5. refl. Mostrar o manifestar aflicció, pena, pesar, queixar-se: Se dolia i ganyia.
  6. tr. ant. Llamentar.
  7. refl. Complànyer-se del sentiment, pèrdua o patiment dun atre: Me dol que shaja mort ton germà.
  8. Vore o saber de quin peu es dol algú, loc. ant. Vore o saber de qué es queixa o qué desija.
ref. El que no en vol, no en dol. Lo que poc costa, poc dol.
Buscar Doldre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.