Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Data
data, -tes
(Del llatí data, donada.)
 1. s. f. Relació de la cantitat deixides que apareixen en un conte.
 2. Indica el temps concret en que es realisa un fet.
 3. ant. Part duna cantitat a pagar.
 4. Ser de bona o mala data, ser de bona o mala calitat. Anar de mala data, anar per mal camí.
 5. Remesa, partida, tongada: Esta botella forma part duna data que sha llançat a perdre.
dat, -ta, -ts, -tes
(De l’ant. Dat ça, donen ací, del llatí date ecce hac.)
 1. adj. ant. i hui dialectal. V. donat.
Buscar Data en:
 • Data coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de datar
  • la 2ª persona d'imperatiu de datar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: datat.