Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Aüixar
aüixar
Flexió verbal »
(Format sobre la veu onomatopèyica ¡uix!, o de l’àrap us.)
  1. v. tr. Espantar o fer fugir als animals en moviments de braços o mans i en crits. Aüixa les mosques, que van al menjar. No aüixes als coloms que vullc agarrar-ne u.
  2. Fer eixir als animals del seu cau en crits i soroll per a que els caçadors els puguen caçar.
  3. Amussar.
Buscar Aüixar en: