Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a príncip.

príncip, -ps
(Del llatí princĭpe, mat. sign.)
s. m. Sobirà. // Persona que pertany a una casa real. // Fill d’un rei o sobirà. // Per extensió, en una comunitat, se diu d’aquell que és el primer, el cap, el líder, etc. // Príncip d’Astúries, títul del fill del rei d’Espanya. // Príncip de Gales, títul del fill primogènit del rei del Regne Unit. // Príncip de les tenebres, el dimoni. // Rel. Príncip dels Apòstols, nom que se li dona a Sant Pere. // Rel. Príncip de l’Iglésia, cardenal, prelat d’alta categoria. // Príncip de lladres, ant. Capità de lladres. // Com un príncip, loc. D’una manera esplèndida, generosa, abundant…
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.