Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: prelat
prelat, -ts
(Del llatí praelātus, posat davant.)
  1. s. m. Clerc que eixercix una de les dignitats de lIglésia Catòlica.
  2. Superior dun convent, monasteri o comunitat religiosa de lIglésia Catòlica.
prelat, -ta, -ts, -tes
(Del llatí praelātum, mat. sign.)
  1. adj. m. ant. Preferent.
Buscar prelat en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.