Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a ma.

ma
(Contracció de ¡mira!)
interj. coloq. Exclamació admirativa, ¡mira!: ¡Ma que m’ha eixit be açò! ¡Ma que és bo el chiquet!
ma
(Del llatí vulgar *ma, contracció de mĕa, mat. sign.)
adj. possessiu f. sing. Forma femenina de mon; s’utilisa davant de parentius i paraules com casa i vida: Ma mare i ma germana. Estic en ma casa. Tota ma vida he vixcut ací.
ma
ant. Grafia aglutinada de m’ha.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: .