Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a buf.

buf
interj. Interjecció, antigament usada en contraposició a xuf, quan se vol donar a entendre o expressar dos coses que són contràries entre sí.
buf, -fs
s. m. V. bufit. // adj. m. Ebri, persona que ha begut molt d’alcohol. // Joc de chiquets que consistix en fer un rogle i u queda enmig intentant agarrar als que tracten de pujar-se a cavall.