Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a aixa.

aixa
interj. Veu que utilisen els carreters o conductors de cavalleries per a fer-les aixar o recular: ¡Aixa arrere!. // Aixa uó, veu que utilisen els carreters o conductors de cavalleries per a fer-les parar.
aixa, -xes
(Del llatí ascĭa, mat. sign.)
s. f. Ferramenta que fusters i boters utilisen per a desbastar, formada per una fulla acerada de ferro, de 10 a 12 centímetros d’amplària, i un mànec de fusta; el mànec i la fulla formen àngul recte. // Aixa de dos caps, varietat d’aixa en dos fulles de ferro acerades, una fulla és com la de l’aixa i l’atra és una astral; té diversos usos. // Mestre d’aixa, V. mestre.
  • aixa coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de aixar
    • la 2ª persona d'imperatiu de aixar
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ja i aixada.