Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a Llop.

llop, -oba, -ps, -obes
(Del llatí lŭpu, mat. sign.)
s. m. Mamífer carnicer quadrúpet d’aproximadament un metro de llargària i xixanta centímetros d’alçària, de pèl obscur, coa llarga molt poblada, orelles erectes, morro allargat i dents molt agudes. És un animal salvage de l’espècie Canis lupus. // Llop marí o Llop de mar, foca. // ant. Ulceració o infecció maligna que ratava la cara. // Llop màntol, ant. i rar. V. llamàntol, gramàntol. // Se diu popularment dels naturals de la localitat valenciana d’Albocàsser o bocassins. // Com un llop, loc. De manera feroç. // Fosc o negre com gola de llop, loc. Molt obscur. // Tindre paraules d’ovella i fets de llop, loc. Ser hipòcrita.
ref. Llop més malaït, el pèl més lluït. Llops entre llops, no es mosseguen. Qui en llops va, s’amostra o s’ensenya a udolar. El llop sempre va a caçar llunt del lloc a on sol estar. Llop dormidor, roïn caçador. Els contats se’ls menja el llop.
Imàgens
Llop
(Del nom propi llatí Lŭpus.)
s. m. Nom propi d’home.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.