Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tremolar
tremolar, -rs
  1. s. m. Parage moll que en chafar-lo pareix que tremole per estar cobert de brossa.
observacions/documentació: La forma El Tremolar se troba en toponímia menor en la comarca valenciana de l’Horta Sur.
tremolar
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. trĕmŭlare, derivat de trĕmŭlus, tremolós.)
  1. v. intr. Agitar-se en moviments ràpits, freqüents i involuntaris, per tindre por, fret, agotament, etc.
  2. per anal. Sentir la veu humana o qualsevol atre en diferents modulacions o intensitat variable, de manera que pareix que tremole.
    1. fig. Tindre molta por o nerviosisme.
    2. Tremolar-li a u les caçoletes, loc. Tremolar de por.
  3. fig. Vacilar.
  4. Fer tremolar, loc. Produir por; també es diu davant duna cosa que és desmesurada, exagerada, o immensa.
observacions/documentació: Una forma sinònima és retillar.
Buscar tremolar en: