Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: retallar
retallar
Flexió verbal »
(De tallar, en el prefix intensiu re-.)
  1. v. tr. Tallar una atra volta.
  2. Tallar lo que sobra.
  3. ant. Circumdar.
  4. Tallar paper, tela, cuiro, etc.
  5. Marcar o fer que es vegen molt be els contorns duna figura.
  6. Traure parts dun document per a tornar a reutilisar-les en un atre document.
  7. Disminuir alguna cosa, com ara un presupost, unes despeses...
Buscar retallar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.