Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: quin
quin que, -na que, -ns que, -nes que
  1. adj. m. ant. Qualsevol.
quin, -na, -ns, -nes
(Del llatí quīnam, pronom interrogatiu.)
  1. adj. i pron. Determina lidentitat duna o algunes persones o coses entre diverses sobre les que recau una interrogació: ¿Quin de tots tagrada? ¿Quins hòmens són els que than ofés? ¿Quina película tinteressa més?
  2. ant. Equivalent a com, indicava la manera en que està una cosa o persona.
  3. Sutilisa en frases exclamatives: ¡Quina vergonya! ¡Quin fret fa!.
  4. Actua com a pronom: De quina sha lliurat per no estar ací quan shan barallat tots.
Buscar quin en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.