Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: manilla
manilla, -lles
(Del llatí manīcŭla, maneta.)
 1. s. f. ant. Maneresa, polsera, braçalet.
 2. Maneta o barra en àngul recte, que sadapta a lextrem dun eix i li comunica moviment de rotació.
 3. Manoll de fulles de tabac.
 4. ant. Ansa.
 5. Peça que en cada extrem del serruig servix per a agarrar este en les mans.
manilla, -lles
(Del cast. manilla.)
 1. s. f. En el joc del truc el sèt despases o manilla despases, el sèt dors o manilla dors.
 2. Tindre la manilla en la , loc. Ser lamo duna situació, tindre el poder per a poder actuar lliurement.
Buscar manilla en:
 • manilla coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de manillar
  • la 2ª persona d'imperatiu de manillar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: manillat.