Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: enrollades
enrollat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. Que està en forma de roll.
  2. Els enrollats, dialect. i coloq. El número xixantanou (69) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li dona el nom ad este número de la mudança.
enrollada, -des
  1. s. f. Acte i efecte denrollar; enrollament.
Buscar enrollades en:
  • enrollades coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enrolat.