Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: eixemplar
eixemplar
  1. v. tr. var. ort. ant. V. eixamplar.
eixemplar, -rs
(Del llatí exemplar, -āris, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que servix com a eixemple.
  2. Que dona un bon eixemple.
  3. Se diu del castic realisat com un avís o deixemple en la funció de persuadir de que alguna cosa no es torne a fer.
eixemplar, -rs
(Del llatí exemplar, -āris, mat. sign.)
  1. s. m. Original.
  2. Cada u dels llibres, dibuixos o uns atres objectes realisats en base a un mateix original i que formen part duna mateixa edició o série.
  3. Cada u dels membres duna espècie animal, gènero o colecció.
Buscar eixemplar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.