Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: botons
botó, -ons
(Derivat de bot, cuiro.)
  1. s. m. Enuig gran i generalment el dels chiquets, que es manifesta per gests en la cara, paraules o plors.
botó, -ons
(Del cèltic butto.)
  1. s. m. Peça central de la roda dun carruage en la que encaixen els rajos.
botó, -ons
(Derivat del germànic botan, d’a on procedix el verp botar.)
  1. s. m. Protuberància dels vegetals a on se genera un brot embrionari; també se li dona el nom de borró.
  2. Eufemísticament, colló o testícul.
  3. Peça menuda de metal, nacre, plàstic o un atre material, generalment redona i que sol anar cosida a la roba de vestir per a que, passant per un trau, se puga abotonar i assegurar, o també com a ornamentació.
  4. Peça menuda de forma redonenca que susa com adorn o una atra utilitat.
  5. Capoll de flor.
  6. ¡Botons!, inus. Eufemisme per collons.
botons
(Pels botons que du l’uniforme d’este treballador.)
  1. s. m. sing. i plr. Persona que treballa en un hotel duent maletes o fent encàrrecs.
Buscar botons en: