Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Regal
regal, -ls
  1. s. m. Gust que es dona als sentits o lesperit: Este jardí és un regal per a la vista.
  2. Present, obsequi que es fa ad algú: Per Nadal li feren molts regals.
  3. local. Dot que es dona a una dòna quan se casa.
  4. Fer un regal, regalar: ¿Li has fet un regal a la mare pel seu sant?
ref. Regal de monja, cafís de forment.
regal, -ls
  1. s. m. var. form. ant. V. regall.
Buscar Regal en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: regall.