Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Plató
plató, -ós
(Del fr. plateau.)
  1. s. m. Escenari preparat per a filmar películes o fer programes de televisió.
Plató
(Del llatí Platōne, i este del grec Πλάτων, mat. sign.)
  1. s. m. Nom dun filòsof grec, discípul de Sòcrates i mestre dAristòtil.
plató, -ons
  1. s. m. ant. Bola que es posava a una correja per ornament o com a tancador.
plató, -ons
(Del fr. plateau, platera.)
  1. s. m. neol. Espècie de cofí, tabac o platera, generalment en forma de caixa rectangular poc fonda per a posar en ella una única capa o tongada de fruita o verdura delicades.
Buscar Plató en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.