Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Passejar
passejar
Flexió verbal »
(Derivat de passa.)
  1. v. intr. ant. Moures marcant el pas.
  2. Caminar dun lloc a un atre per eixercici o entreteniment.
  3. Fer lo mateix pero a cavall, en bicicleta, coche
  4. tr. Traure o portar de passeig: Hui passege yo al gos.
  5. tr. Portar una cosa dun lloc a un atre mostrant-la, oferint-la, etc.
  6. Enviar a passejar, loc. Enviar a fer la , a fer punyetes.
Buscar Passejar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.