Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Caminar
caminar
Flexió verbal »
(Derivat de camí.)
  1. v. intr. Anar dun lloc a un atre a peu.
  2. Moures per mig de passos.
  3. s. Acció i forma de moures fent passos. El seu caminar és àgil i ràpit.
  4. Anar per un espai determinat: El tren camina per tota la meseta.
  5. Camina que caminaràs que mai no arribaràs, loc. Caminar molt i molta distància. Se sol utilisar en contes i rondalles.
  6. Caminar chafant ous, loc. Caminar espai i en molta paciència.
  7. Caminar més que un bouer, loc. Caminar molt.
ref. Caminant se’n va el fret. Camina camina que caminant se fa el camí.
Buscar Caminar en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encaminar.