Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rondalles
rondalla, -lles
(Possiblement relacionable en el fr. rondeau, poema en el qual se repetix diverses voltes el mateix tema.)
  1. s. f. Conte o narració fantàstica.
  2. ant. Paraules inútils i repetitives.
rondalla, -lles
(Derivat de rondar.)
  1. s. f. Colla de gent que fan la ronda i el conjunt dinstruments de música que lacompanya.
Buscar rondalles en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.