Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Joya
joya, -yes
(Del fr. joye, mat. sign.)
  1. s. f. Gran alegria, goig.
  2. Peça dun metal com lor, largent..., en pedres precioses que servix com a adorn personal.
  3. Premi otorgat en una competició, especialment en les corregudes de joyes a on el premi tradicional era un mocador de pita.
  4. fig. Cosa de gran valor o bellea.
  5. Guanyar la joya, loc. Guanyar el primer premi, conseguir una cosa digna dun premi.
  6. Vas a guanyar la joya, loc. Se diu a qui corre molt o va molt a presa.
ref. Qui va davant guanya la joya.
Buscar Joya en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enjoyat.