Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Gerra.

gerra, -rres
(De l’àrap ǧárra.)
s. f. Atifell sense coll o molt curt, a modo de vaixell, que pot estar elaborat de diversos materials com el fanc, l’argila o el vidre, entre uns atres, i que és més ample per el centre que per la boca i per la base. Pot dur una o més anses o pot no tindre’n cap. S’utilisa per a contindre líquits, aliments o unes atres coses. // Gerra o gerra de la confitura, local. Nom que rep jocosament la latrina.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: engerra, engerrat i chera.