Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Espardenya.

espardenya, -nyes
(Derivat de espart.)
s. f. Peça de calcer en sola de cànem, espart o goma. // Espardenya de careta, calcer típic valencià de sola de cànem, espart i modernament goma, en punta de tela, denominada careta, i taló, que es lliga a la cama en vetes negres; la careta sol tapar només el dit gros. / Espardenya de cara ampla, la que du una careta que tapa la punta o cara. / Espardenya d’espart, la de careta o de cara ampla pero feta tota d’espart. // ant. Companyia d’espardenya, aquella que es dissol per motius d’egoisme. // Escritor d’espardenya, durant la Renaixença valenciana, escritor popular i populiste que utilisava un valencià coloquial, per oposició als escritors de guant, que utilisaven un valencià arcaic i que escrivien generalment poesia.
ref. Els de l’Alguenya, una sabata i una espardenya. El rector de la Mata, una espardenya i una sabata. Els de Chirivella, una espardenya nova i una vella.
Imàgens
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: espardenyada.