Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tendres
tendre, -ra, -es
(Del llatí tĕnĕru, mat. sign.)
  1. adj. m. Se diu de lo que és poc resistent a la pressió.
  2. Que no és dur.
  3. Que és fàcil de mastegar, deformar o partir.
  4. Immadur, novell, de poc de temps. Se pot aplicar a persones, animals o vegetals.
  5. Se diu de coses que encara no han aplegat al seu estat definitiu: La pintura encara està tendra, falta algun temps per a secar-se.
  6. Molt sensible a les impressions o sentiments, propens al plor.
  7. Se diu de qui es mostra afectuós, carinyós.
  8. Tendre de cor, se diu de la persona sensible, que safecta fàcilment.
  9. Tendre dolivera, renou dolivera.
  10. Tendre dulls, llagrimós.
ref. Gat vell, rata tendra. Tan tendre és el meu gendre que anant se descula.
Buscar tendres en: