Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tendre
tendre, -ra, -es
(Del llatí tĕnĕru, mat. sign.)
 1. adj. m. Se diu de lo que és poc resistent a la pressió.
 2. Que no és dur.
 3. Que és fàcil de mastegar, deformar o partir.
 4. Immadur, novell, de poc de temps. Se pot aplicar a persones, animals o vegetals.
 5. Se diu de coses que encara no han aplegat al seu estat definitiu: La pintura encara està tendra, falta algun temps per a secar-se.
 6. Molt sensible a les impressions o sentiments, propens al plor.
 7. Se diu de qui es mostra afectuós, carinyós.
 8. Tendre de cor, se diu de la persona sensible, que safecta fàcilment.
 9. Tendre dolivera, renou dolivera.
 10. Tendre dulls, llagrimós.
ref. Gat vell, rata tendra. Tan tendre és el meu gendre que anant se descula.
tendre
Flexió verbal »
(Del llatí tĕndĕre, mat. sign.)
 1. v. tr. ant. Tensar, posar tens.
Buscar tendre en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: entendre.