Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: regadora
regador, -ra, -rs, -res
  1. s. m. Persona que rega.
  2. Ser regador de camps chicotets, loc. local. Se diu de lhome a qui li agraden molt les dònes.
regadora, -res
  1. s. f. Séquia per a regar.
  2. Atifell en ansa del que ix un braç que en la punta una carchofa en forats per a on ix laigua per a regar o arruixar.
  3. Estar com una regadora, loc. Estar mal del cap o foll.
ref. Regadora torta, collita forta.
Buscar regadora en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.