Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pet
pet, -ts
(Del llatí pedĭtu, mat. sign.)
  1. s. m. Ventositat expelida pel sés.
  2. que es fa en la boca i que imita el duna ventositat.
  3. sec que fa una cosa al trencar-se, clavillar-se, badar-se, topetar violentament, etc.
  4. fig. coloq. Borrachera, bufa.
  5. adj. coloq. Embriagat.
  6. Pet de flare, planta composta de lespècie Calendula officinalis, fa unes margarites de color groc o taronja.
  7. Pet mascle de llop o pet de llop, el fonc Lycoperdon bovista o Bovista gigantea.
  8. Anar com el pet del dimoni, loc. Anar corrent.
  9. Ser lúltim pet de lorgue, loc. Ser lúltim en importància.
observacions/documentació: Existixen moltes formes sinònimes i coloquials de pet com a efecte d’embriagar-se: bufa, borrachera, mona, gafarró, mamadura, borrasca, bufera, cràpula, fumaguera, tauló, turca, trompa, melopea, petorrera, petorro, peturra, pítima, tonyina...
ref. Amor de monja i pet de flare, tot és aire. Home baixet, home pet. Un pet, és l’alegria del pobret.
Imàgens