Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pertinences
pertinença, -nces
(Del llatí pertinentĭa, mat. sign.)
  1. s. f. Fet de pertànyer ad alguna persona o cosa.
  2. Cosa accessòria duna atra que forma part della: La casa i les seues pertinences.
  3. plr. Coses que són propietat dalgú.
  4. Territori que depén o està baix una jurisdicció.
Buscar pertinences en: