Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: gaites
gaita, -tes
  1. s. f. var. form. ant. V. guaita i derivats.
gaita, -tes
  1. s. f. Instrument musical de vent paregut a la dolçaina. La gaita gallega du ademés una mancha.
  2. local. Dolçaina.
  3. plr. Romanços, embolics, excuses.
  4. No em vingues en gaites, loc. No em vingues en romanços, embolics, excuses...
  5. Fer gaites, loc. Fer broma.
  6. Contemplar gaites, loc. Tindre contemplacions per a llevar lenuig ad algú.
  7. Estar de bona gaita, loc. Estar content, alegre o de bon humor.
  8. Estar de mala gaita, loc. Estar de mala llet, cabrejat o malhumorat.
ref. No et fies de gaita que de nit s’afaita.
Buscar gaites en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.