Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: filada
filada, -des
(Derivat de fila.)
  1. s. f. Grup dobjectes posats en fila, especialment si són pedres i que posades unes damunt de les atres acaben conformant una paret.
  2. Nàut. Série de taulons o unes atres coses colocades unes a continuació de les atres.
  3. Folc. En les festes de moros i cristians, cada una de les files de comparses que participen.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
filada, -des
(Derivat de filar.)
  1. s. f. Acció i efecte de filar.
  2. Lloc a on se fila i es trena el cànem per a fer caps.
Buscar filada en:
  • filada coincidix en:
    • el participi femení singular de filar
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enfilat, enfilada i fillada.