Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: estampar
estampar
Flexió verbal »
(De l’it. stampare, o del fr. estamper, que ve del germ. stampōn, esclafar, prémer.)
  1. v. tr. Dibuixar o imprimir alguna cosa sobre un objecte, com tela, paper, etc., fent pressió sobre un mòle.
  2. Marcar un relleu per mig de la pressió feta en un mòle.
  3. Reproduir alguna cosa per mig de procediments gràfics adequats.
  4. Imprimir una cosa en atra: Estampà la seua en el ciment.
  5. fig. Llançar o enrefilar a una persona o cosa fent-la chocar contra una atra cosa: Li estampà una tomata en tota la cara.
Buscar estampar en: