Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bacores
bacora, -res
(De l’àrap bakora, mat. sign.)
  1. s. f. Figa primerenca grossa i saborosa, fruit de la bacorera.
  2. dialect. i vulg. Genitals femenins, figa, parruç, parruça, tomata, chona...
  3. Persona dèbil de caràcter o en poc denteniment.
  4. Bacora de mar, antozou del gènero Sagartia.
  5. local. bonyítol.
  6. La bacora, dialect. i coloq. El número quarantanou (49) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li dona el nom ad este número de la palmera.
ref. A Sant Joan bacores, i a Sant Pere les millores. Senyores a Sant Joan bacores, verdes o madures, pero segures. La bacora no té clam, pero guarda el costellam.
Buscar bacores en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.