Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: acostumar
acostumar
Flexió verbal »
(De a- 1 <ad llatí i costum.)
  1. v. tr. Avear, fer adquirir ad algú costum dalguna cosa: Han acostumat als fills a estudiar tots els dies.
  2. intr. Tindre la costum de fer alguna cosa, soler fer una cosa: Acostume a dormir en acabant de dinar. Acostumava a fumar un cigarret o dos al dia.
  3. refl. Adquirir una costum: Mhe acostumat a dur ulleres. Sha acostumat a beure cervesa.
observacions/documentació: El verp acostumar, usat com a intransitiu, podia anar, antigament, unit per la preposició a o de a un verp en infinitiu: Acostuma a/de fer caritat. Hui únicament s’usa la preposició a.
Buscar acostumar en: