Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: acústica
acústica
(Del grec ἀκουστική, relatiu a l’audició o propi d’ella.)
  1. s. f. Part de la física que tracta la formació, propagació i naturalea en general dels sons i dels ultrasons.
acústic, -ca, -cs, -iques
(Del grec ἀκουστικóς, relatiu a l’audició o propi d’ella.)
  1. adj. m. Relatiu o pertanyent a lorgue de loït: Els òrguens acústics de loït.
  2. Relatiu o pertanyent a lacústica: Fenòmens acústics.
  3. Favorable per a la producció o propagació del : La sala de concerts és molt acústica.
  4. Condicions acústiques, condicions dun local o espai que determinen que es senta millor o pijor un parlament, la música, etc.
  5. Nervi acústic, nervi craneal que transmet les impressions sonores als centres nerviosos.
Buscar acústica en: