Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: senta
sent, -ta, -ts, -tes
  1. adj. m. ant. i hui dialect. V. sant.
Buscar senta en:
  • senta coincidix en:
    • la 3ª persona d'imperatiu de sentir
    • la 1ª persona del present de subjuntiu de sentir
    • la 3ª persona del present de subjuntiu de sentir
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.