Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Furgar
furgar
Flexió verbal »
(Del llatí fūrĭcare, mat. sign.)
  1. v. tr. Acció de fossar i alçar la terra en el morro pròpia dalguns animals com ara el porc.
  2. Remenejar una cosa dins duna atra: No et furgues la ferida en el dit.
  3. Tocar en la punta dun objecte llarc com ara un bastó.
  4. fig. Incitar ad algú.
  5. fig. Furonejar, interessar-se per qüestions relatives a un determinat assunt.
  6. Ferir en un furgó.
ref. A qui es burla el dimoni li furga. Qui se’n burla, lo dimoni li furga: tantes burlades, tantes furgades.
Buscar Furgar en: